Konsert

sö 28.1 kl. 18.00

Konsert Ingå kyrka

Pentti Hildén renässansluta, mandora och sång - Anna Villberg, sopran

IN DARKNESS LET ME DWELL

i mörkret låt mig få bo, så inleds en av engelsmannen John Dowlands (1563-1626) finaste sånger. Konserten är som en nattlig färd där Dowlands fängslande och tidlöst vackra toner leder oss allt djupare in i nattens och mörkrets rike. Nattens demoner  får dock ge vika  då hoppet och trösten infinner sig i form av Dowlands egna andliga sånger från ” A Pilgrims Solace”. Småningom bryts nattens välde och konserten avslutas med Henry Purcells (1659-1695) ljusa   toner.

Anna Villbergs vackra och själfulla sopran är som gjord för Dowlands intimt utrycksfulla tonspråk; hennes stämma kan man få njuta av i flere ledande sånggrupper såsom i Lumen Valo eller Giardino Novo. Hon är utexaminerad från Sibelius Akademin och arbetar som lektor i klassisk sång i Vanda musikinstitut.

John Dowland var en av sin tids fämsta lutvirtuoser;  hans lutmusik och lutsånger var en central inspirationsfaktor som fick Pentti Hildén, en utexaminerad gitarrist från Sibelius Akademin, att hänge sig åt lutspel och lutsånger. 

Anna Villberg sopran, Pentti Hildén renässansluta , mandora och sång

Fritt inträde, programblad 5 €.