Familjegudstjänst

sö 4.2 kl. 10.00

Familjegudstjänst Ingå kyrka

Kyndelsmässodagens gudstjänst som anpassats för såväl barn som vuxna

I Ingå kyrka finns ett dopträd, för varje ny församlingsmedlem som döps, hängs ett blad med personens namn upp i trädet under följande högmässa. Trädet töms en gång om året under en familjegudstjänst, dit alla döpta är inbjudna. Då får de med sig sina egna dopblad och i trädet börjar uppsättas nya blad för det nya året.

Till denna familjegudstjänst 4.2.2018 är alla år 2017 döpta barn med familjer speciellt inbjuda,  och de får då hem med sig sina egna dopblad.

Medverkande: Tom Hellsten, Marianne Gustafsson Burgmann, Marina Högström och Jens Rosenqvist.


Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå