Församlingsretreat

fr 18.5 kl. 18.00 - sö 20.5 kl. 14.00

Församlingsretreat

Retreatgården Snoan, Lappvik

"Se på himlens fåglar" - Ingå församlings vårretreat 18.5 - 20.5.

Välkommen på en retreat som är inspirerad av skapelsens under och naturens årstider.

Som retreatledare fungerar Tom Sjöblom och Björn Wallén. Ta med passlig utrustning för skogspromenader! Vi har 10 platser.

Pris: 100 euro för Ingå församlingsbor/ 200 euro för andra (Vi kan ta andra än församlingsbor om det blir platser över.) Anmälningarna till Ingå församlings kansli senast 4.5. kl. 14.00

Om du vill veta mera, kontakta Tom Sjöblom (tom.sjoblom@evl.fi, 040 485 1045.