Mässa på finlandssvenskt teckenspråk

sö 10.6 kl. 12.00

Mässa på finlandssvenskt teckenspråk Ingå kyrka

Dövpräst Maria Lindberg

Välkommen!