Utfärd till Hangö tillsammans med Sjundeå svenska församling

ti 4.9 kl. 12.00

Utfärd till Hangö tillsammans med Sjundeå svenska församling

Hangö

Avfärd kl 12 från Ingå församlingshem, tillbaka i Ingå ca kl 20.30

Resans pris 20 €. Var och en betalar själv sin lunch. Vid behov ta med eget mellanmål. Anmälningar till pastorskansliet tel. (09) 2219030 senast 28.8.2018.


Diakon
Storkyrkovägen 4 (Postadress: PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå