Församlingsträff

on 7.11 kl. 14.00

Församlingsträff Prästgården

Träff varannan onsdag

En kort andakt med psalmsång. Vi sjunger även andra sånger och visor.

Kaffe/ te samt ett litet lotteri för diakoniarbetet, sjömanskyrkan eller missionsarbetet. Vi har lättsamma program. Ibland har vi gäster.


Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå