Församlingsträff

on 7.11 kl. 14.00

Församlingsträff Prästgården

Träff varannan onsdag

En kort andakt med psalmsång. Vi sjunger även andra sånger och visor.

Kaffe/ te samt ett litet lotteri för diakoniarbetet, sjömanskyrkan eller missionsarbetet. Vi har lättsamma program. Ibland har vi gäster.


Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Se också

on 12.9 kl. 14.00

Prästgården

Församlingsträff

Träff varannan onsdag
on 26.9 kl. 14.00

Prästgården

Församlingsträff

Träff varannan onsdag
on 10.10 kl. 14.00

Prästgården

Församlingsträff

Träff varannan onsdag