Församlingsträff

on 20.2 kl. 14.00

Församlingsträff Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag

Vi träffas i Prästgården varannan onsdag med början 9.1.2019 fram till 15.5.2019 kl 14-16. Välkommen med


Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Se också

fr 18.1 kl. 18.00

Församlingshemmet

Israelisk dansgrupp

Varannan fredag
ti 22.1 kl. 11.30 -13.00

Församlingshemmet

Matservering

Varje tisdag lunch på församlingshemmet 8.1-28.5.2019 (ej 23.4.2019)
on 23.1 kl. 14.00

Prästgården

Församlingsträff

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag