Församlingsträff

on 20.3 kl. 14.00

Församlingsträff Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag

Pirjo Lucander medverkar. Välkommen med


Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Se också

lö 25.5 kl. 12.00

Pilgrimsvandring Lojo - Sjundeå

Anmälan före 17.5. https://urly.fi/1c5m
on 5.6 kl. 9.30

Tvåspråkig utfärd till kyrkor i Västnyland

i samarbete med Sjundeå sv. församling
fr 7.6 kl. 18.00

Ingå kyrka

Tvåspråkig ljusmeditation

Fredagkvällens meditationsstund