Församlingsträff

on 17.4 kl. 14.00

Församlingsträff Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag

Vi träffas i Prästgården varannan onsdag med början 9.1.2019 fram till 15.5.2019 kl 14-16. Välkommen med


Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Se också

må 25.3 kl. 18.30 -20.00

Prästgården

Bibelgruppen

För dig som vill läsa Bibeln, samtala och be tillsammans.
ti 26.3 kl. 11.30 -13.00

Församlingshemmet

Matservering

Varje tisdag lunch på församlingshemmet 8.1-28.5.2019 (ej 23.4.2019)
on 27.3 kl. 14.00

Församlingshemmet

Missionssyföreningen

Gruppledare: Siv Björklöf