Församlingsträff

on 15.5 kl. 14.00

Församlingsträff Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag

Vi träffas i Prästgården varannan onsdag med början 9.1.2019 fram till 15.5.2019 kl 14-16. Välkommen med


Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Se också

lö 25.5 kl. 12.00

Pilgrimsvandring Lojo - Sjundeå

Anmälan före 17.5. https://urly.fi/1c5m
on 5.6 kl. 9.30

Tvåspråkig utfärd till kyrkor i Västnyland

i samarbete med Sjundeå sv. församling
to 6.6 kl. 8.30 -10.00

Prästgården

Morgonmål

I samarbete med Inkoon martat