Minnesträningsgrupp

to 7.11 kl. 13.00 - kl. 14.30

Minnesträningsgrupp Prästgården

Minnesträning genom trevlig samvaro

Anmälningar och information: Nylands Minneslots minneshandledare Hanna Strandell, tel 0400-321 239.


Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Se också

ti 4.2 kl. 8.30 -10.00

Prästgården

Morgonmål

2 €/person, barn under skolåldern gratis