Församlingsträff

on 4.12 kl. 14.00

Församlingsträff Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag!

Välkommen med!


Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Se också

lö 28.12 kl. 13.30

Församlingshemmet

Julsamkväm för äldre

Traditionellt julsamkväm med musik, lucia, kaffe mm.