Minnesträningsgrupp

to 5.12 kl. 13.00 - to 5.12 kl. 14.30
Prästgården

Minnesträning genom trevlig samvaro

Anmälningar och information: Nylands Minneslots minneshandledare Hanna Strandell, tel 0400-321 239.


Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå