Missionssyföreningen

on 11.12 kl. 14.00
Prästgården

Varannan onsdag i Prästgården

Missionssyföreningen samlas varannan onsdag i Prästgården. Vi handarbetar, dricker kaffe och har det trivsamt. Handarbetena går till försäljning, och på det sättet kan vi bidra med en slant till olika missionsprojekt.


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå