Kyrkofullmäktiges möte

to 12.12 kl. 18.00
Församlingshemmet

Kyrkofullmäktige sammanträder

Ordförande: Tuire Nyberg.


Tag kontakt