Barnens julkyrka

on 18.12 kl. 10.00
Degerby kyrka

För daghem och barn under skolåldern

Medverkande: Tom Sjöblom och Marianne Gustafsson Burgmann


Tag kontakt

Kyrkoherde
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå