Kyrkofullmäktige sammanträder

ti 11.2 kl. 10.00
Församlingshemmet

Val

Val av lekmannaombud till kyrkomötet och lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige.