Församlingsträff

on 12.2 kl. 14.00
Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag!

Hanna Strandell från Minneslotsen pratar om "När skall jag bli orolig för mitt minne?"

Välkommen med!


Tag kontakt

Diakonissa
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå