Missionssyföreningen

on 19.2 kl. 15.00
Prästgården

Missionssyföreningens 10-års jubileum

Missionssyföreningen har verkat tio år i församlingen, välkomna att fira detta med oss!

 

Missionssyföreningen samlas varannan onsdag i Prästgården. Vi handarbetar, dricker kaffe och har det trivsamt. Handarbetena går till försäljning, och på det sättet kan vi bidra med en slant till olika missionsprojekt. Gruppledare: Siv Björklöf.