Minnesträningsgrupp och stödgrupp för närstående

to 20.2 kl. 13.00 - 14.30
Prästgården

I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning

I gruppen för närstående har man möjlighet att dela erfarenheter, få nya idéer till vardagen och stöd av andra i liknande livssituation.

Info Nylands Minneslots, minneshandledare Hanna Strandell 0400 321 239.


Tag kontakt

Diakonissa
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå