Missionssyföreningen

on 4.3 kl. 14.00

Prästgården

Varannan onsdag i Prästgården

Missionssyföreningen samlas varannan onsdag i Prästgården. Vi handarbetar, dricker kaffe och har det trivsamt. Handarbetena går till försäljning, och på det sättet kan vi bidra med en slant till olika missionsprojekt. Gruppledare: Siv Björklöf.

  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete