Församlingsträff

on 25.3 kl. 14.00 - kl. 16.00

Församlingsträff Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag!

Välkommen med!


Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

Se också

on 26.2 kl. 14.00 -16.00

Prästgården

Församlingsträff

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag!
on 11.3 kl. 14.00 -16.00

Prästgården

Församlingsträff

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag!