Församlingsträff - INHIBERAT

on 25.3 kl. 14.00 – 16.00

Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag!

Välkommen med!

  • Vuxna Vuxna


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå