Minnesträningsgrupp och stödgrupp för närstående - INHIBERAD!

to 16.4 kl. 13.00 - 14.30
Prästgården

I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning

I gruppen för närstående har man möjlighet att dela erfarenheter, få nya idéer till vardagen och stöd av andra i liknande livssituation.

Info Nylands Minneslots, minneshandledare Hanna Strandell 0400 321 239.


Tag kontakt

Diakonissa
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

På sommarsemester 12.7-8.8.2021. Vid behov kontakta under denna tid prästerna: 12.7-25.7.2021 Tom Hellsten, tel 050 330 4360, e-post: tom.hellsten@evl.fi samt 26.7-8.8.2021 Tom Sjöblom, tel 040 485 1045, e-post: tom.sjoblom@evl.fi