Minnesträningsgrupp och stödgrupp för närstående - inhiberat!

to 14.5 kl. 13.00 – 14.30

Prästgården

I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning

I gruppen för närstående har man möjlighet att dela erfarenheter, få nya idéer till vardagen och stöd av andra i liknande livssituation.

Info Nylands Minneslots, minneshandledare Hanna Strandell 0400 321 239.


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå