Församlingsträff

on 28.10 kl. 14.00 – 16.00
Prästgården i Ingå

Prästgården

Träff varannan onsdag i Prästgården!

Birgitta Schulman berättar om växter i Bibeln. Välkommen med!


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå