Högmässa

lö 31.10 kl. 10.00
ljuständning
Ingå kyrka

Allhelgonadagen

Vid mässan uppläses namnen på de Ingå församlingsbor som avlidit sedan den förra allhelgonadagen och ljus tänds för dem. 


Tag kontakt

Kyrkoherde
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå