Minnesträningsgrupp och Stödgrupp för närstående i Ingå

to 5.11 kl. 13.00 - 14.30
Minnesträningsgrupp datum
Prästgården

I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning. I gruppen för närstående har man möjlighet att dela erfarenheter, få nya idéer till vardagen och stöd av andra i liknande livssituation.

Anmälningar och information:  Nylands Minneslots, minneshandledare Hanna Strandell, tel. 0400-321239 eller hanna.strandell@espoonmuisti.fi


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå