Minnesträningsgrupp och Stödgrupp för närstående i Ingå

to 5.11 kl. 13.00 - 14.30
Minnesträningsgrupp datum
Prästgården

I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning. I gruppen för närstående har man möjlighet att dela erfarenheter, få nya idéer till vardagen och stöd av andra i liknande livssituation.

Anmälningar och information:  Nylands Minneslots, minneshandledare Hanna Strandell, tel. 0400-321239 eller hanna.strandell@espoonmuisti.fi


Tag kontakt

Diakonissa
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå

På sommarsemester 12.7-8.8.2021. Vid behov kontakta under denna tid prästerna: 12.7-25.7.2021 Tom Hellsten, tel 050 330 4360, e-post: tom.hellsten@evl.fi samt 26.7-8.8.2021 Tom Sjöblom, tel 040 485 1045, e-post: tom.sjoblom@evl.fi