Missionssyföreningen

on 18.11 kl. 14.00 – 16.00
Prästgården i Ingå

Prästgården

Varannan onsdag!

Vi handarbetar, dricker kaffe och har det trivsamt. Välkommen med!


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå