Församlingsträff

on 25.11 kl. 14.00
kaffekopp
Prästgården

Träff för pensionärer och daglediga varannan onsdag!

Välkommen med!


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå