Självständighetsdagens tvåspråkiga gudstjänst

sö 6.12 kl. 12.00
Finlands flagga
Ingå kyrka

Självständighetsdagen, 2. advent - (OBS! gudstjänst utan närvarande församling, gudstjänsten strömmas på Ingå församlings musikverksamhets facebook-sida i enlighet med domkapitlets direktiv p.gr.a. coronapandemin)

Medv. Tom Hellsten & Marianne Gustafsson Burgmann. Se Ingå församlings musikverksamhet fb-sida.

Kransnedläggningar vid hjältegravarna i Degerby kl 11.00 och i Ingå kl 11.30

Ingå församlings musikverksamhet Facebook


Tag kontakt

Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå