Gudstjänst

sö 13.12 kl. 10.00
Tre ljus brinner

Ingå kyrka

3 s. i advent - OBS! gudstjänst utan närvarande församling, gudstjänsten strömmas på församlingens musikverksamhets facebook-sida i enlighet med domkapitlets direktiv p.gr.a. coronapandemin

Medverkande: Tom Sjöblom & Marianne Gustafsson Burgmann.

Ingå församlings musikverksamhet - fb


Tag kontakt