Gudstjänst (strömmad)

sö 3.1 kl. 10.00
Ingå kyrka
Ingå kyrka / Ingå församlings YouTube-kanal

Gudstjänst utan närvarande församling, gudstjänsten strömmas på församlingens YouTube-kanal

Medverkande:  Tom Hellsten och Anders Storbacka.

YouTube


Tag kontakt