Högmässa

sö 7.3 kl. 10.00
bibel i Ingå kyrka
Ingå kyrka

3 s. i fastan

Lunch på församlingshemmet. Torsten och Tua Sandell medverkar.


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå