Kransnedläggning på de stupades dag - Kaatuneiden muistopäivän seppeltenlasku -

sö 16.5 kl. 11.30 - 12.30
Hjältegravarna i Ingå Inkoon sankarihaudat
Ingå/Inkoo, Degerby, Västankvarn

Kransnedläggning vid hjältegravarna - Seppeltenlasku sankarihaudoilla: Ingå/Inkoo kl/klo 11.30, Degerby kl/klo 12, Västankvarn kl/klo 12.30

  


Tag kontakt

Kyrkoherde
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå
Församlingsmästare
label.contacts.highligts.fax: 09 296 1212
Degerbyvägen 10
10160 Degerby