Strömmad gudstjänst

sö 23.5 kl. 10.00
Ingå kyrka
Ingå kyrka

Pingsdagen. Strömmad gudstjänst utan närvarande församling, gudstjänsten kan ses via YouTube.

Ingå kyrka öppen för bön och meditation samt nattvard kl 11-12.


Tag kontakt

Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå