Träff för daglediga - församlingsträff

on 27.10 kl. 13.00 - 15.00
kaffekopp
Prästgården

Träff en gång i månaden!

Med Terese Norrvik.

Välkomna med!


Tag kontakt

Diakoniassistent
(09) 221 9030 (växel)
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå