Högmässa

lö 6.11 kl. 10.00
ljuständning
Ingå kyrka

Allhelgonadagen

Vid mässan uppläses namnen på de Ingå församlingsbor som avlidit sedan den förra allhelgonadagen och ljus tänds för dem. 


Tag kontakt