Minneslots café INHIBERAD Evenemanget är inhiberat

to 13.1 kl. 13.00 – 14.30
Prästgården i Ingå

Prästgården

Minnesträningsgrupp med mångsidig minnesträning samt stödgrupp för närstående.

Välkommen med, ensam eller tillsammans!

I samarbete med Nylands Minneslots, minneshandledare Hanna Strandell, tel 0400 321 239.

  • Vuxna Vuxna


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå