Högmässa

sö 16.1 kl. 10.00
Ingå kyrka Inkoon kirkko

Ingå kyrka

2 s. e. trettondagen

Medv. Tom Hellsten & Marianne Gustafsson Burgmann.  Max. deltagarantal p.gr.a. coronarestriktioner 30 personer. Stark maskrekommendation. 


Tag kontakt

Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå