Dagträff - inhiberad

on 19.1 kl. 13.00 – 15.00
Prästgården

Prästgården

Träff en gång i månaden

Alla välkomna!


Tag kontakt

Församlingspastor
(09) 221 9030 (växel)
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå