Bibelgrupp

må 7.2 kl. 18.30 – 20.30
bibel

Prästgården

Bibelgrupp varannan måndag!

Bibelgrupp för alla som vill samtala och dela tankar om Bibeln. Välkomna med!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Tag kontakt

Församlingspastor
(09) 221 9030 (växel)
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå