Kransnedläggning på de stupades dag - Kaatuneiden muistopäivän seppeltenlasku -

sö 15.5 kl. 12.00 – 13.00
Hjältegravarna i Ingå Inkoon sankarihaudat

Ingå/Inkoo, Degerby, Västankvarn

Kransnedläggning vid hjältegravarna - Seppeltenlasku sankarihaudoilla: Degerby kl/klo 12, Ingå/Inkoo kl/klo 12.30, Västankvarn kl/klo 13

  

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Församlingsmästare
Degerbyvägen 10
10160 Degerby
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå