Församlingsträff

on 16.11 kl. 13.00 – 15.00
Kaffestund

Prästgården

Grupp för pensionärer och daglediga en gång i månaden

Programmet innehåller kort andakt och psalmsång,  också andra sånger och visor sjungs. Kaffeservering och lättsamt program. Ibland har vi inbjudna gäster.

Välkommen med!

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Diakonissa
Storkyrkovägen 4 (PB 5, 10211 Ingå)
10210 Ingå