Kransnedläggning på de stupades dag - Kaatuneiden muistopäivän seppeltenlasku -

sö 21.5 kl. 11.30 – 12.45
Hjältegravarna i Ingå Inkoon sankarihaudat

Ingå/Inkoo, Degerby, Västankvarn

Kransnedläggning vid hjältegravarna - Seppeltenlasku sankarihaudoilla: Ingå/Inkoo kl/klo 11.30, Degerby kl/klo 12, Västankvarn kl/klo 12.30

  

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Församlingsmästare
Degerbyvägen 10
10160 Degerby
Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå