Utfärd till Finska Missionssällskapets missionsfest i Karis

lö 27.5 kl. 9.30 – 19.00
Missionsfesten 270523

Karis församlingshem

Kom med och bekanta dig med missionsarbete ute på fältet!

Finska Missionssällskapets missionsfest hålls i år i samarbete med Karis-Pojo svenska församling. Programmet handlar om hur vi kan leva så att jordens resurser räcker för alla och hur kyrkor idag förkunnar det glada budskapet i ord och handling.  Se programmet: här.

Huvudgäst är Sokheng Nhoung från lutherska kyrkan i Kambodja. Kyrkan är liten, men dynamisk och har en mångsidig verksamhet för att tjäna det kambodjanska folket genom både andligt och socialt arbete.  

Mera information och anmälningar senast 4.5.2023 till Birgitta Lindell, tel 040 555 2090 eller birgitta.lindell@evl.fi.

  • Vuxna Vuxna
  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik