Minnesträningsgrupp och Stödgrupp för närstående i Ingå

to 7.12 kl. 14.30 – 16.30
seniorer

Strandvägen 11

Välkommen med, ensam eller tillsammans! Anmälningar och information: Nylands Minneslots, minneshandledare Petra Karjalainen tel 0400 321 239 eller e-post: [email protected]

Välkomna!

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik