Minneslotscafé - Minnesträning och Stödgrupp för anhöriga

tors 16.5 kl. 14.30 – 16.00
seniorer

Strandvägen 11

Träff en gång/månad

I minnesträningsgruppen friskar vi upp och stöder minnet med mångsidig minnesträning. Vi söker styrka genom trevlig samvaro.
I gruppen för närstående till minnessjuka har man möjlighet att dela erfarenheter, få nya idéer till vardagen och stöd av andra i liknande livssituation.
Kaffe servering.

Förfrågningar: Petra Karjalainen, tel. 0400 321239, e-post: petra.karjalainen@espoonmuisti.fi

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik