Församlingsvalet i Ingå församling
 

Förhandsröstning 6-10.11.2018

Valdag söndag 18.11.2018

Närmare information finns på webben www.forsamlingsvalet.fi

Församlingssekreterare
(09) 221 90312
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018