Båtklubb

Ingå församling har en egen båtklubb som är öppen för alla som är intresserade av båtliv och skärgård. Nikolaus är en Sunmar 870 som är byggd för myndighetsbruk med förstärkt skrov och god utrustning. Klubben underhåller båten och erbjuder transporter för församlingens olika verksamhetsgrenar. Klubben ordnar också egna utfärder för klubbens medlemmar. Klubbmedlemmarna som deltar i underhållsarbetet har möjlighet att också använda båten för egna transporter och utfärder. Det är kostnadsfritt att vara medlem men förutsätter deltagande i underhållsarbetet som görs på talkobas.

Klubben har en styrelse som årligen väljs av klubbmötet dit alla klubbmedlemmar är välkomna. Verksamheten finansieras genom ett anslag från församlingen och genom lotteriintäkter och annat som klubben ordnar. Ordförande för klubben är Tom Hellsten (050-3304360, tom.hellsten@evl.fi). Tag kontakt om du är intresserad att delta.

Båten Nikolaus
Nikolaus båten på båttrailer

Tag kontakt

Församlingspastor
Bollstavägen 2 A
10210 Ingå